Praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001, 3. november

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan etablere, vedlikeholde og sertifisere et kvalitetssystem for økt verdiskaping i din arkitektbedrift. Kurset er utviklet i samarbeid med Standard Norge og Arkitektbedriftene i Norge.

Praktisk informasjon

Sted: Gardermoen
Dato: 3. november 2015
Tid: kl.08:00 - kl.13:00