Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Mange ønsker å ombruke byggevarer for å bidra til en sirkulær økonomi. Nå viser en ny rapport at det foreløpig kan være mer lønnsomt for samfunnet å redusere byggavfallet.

Bak rapporten står Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO som på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer.

Onsdag 20. mai arrangerer Direktoratet for byggkvalitet webinar om ombruk. Her presenteres rapporten og i tillegg vil direktoratet lyse ut en konkurranse om ombruk.

Se programmet og meld deg på DiBKs webinar om ombruk >>

 

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Webinar
Dato: 20. mai 2020
Tid: kl.09:00 - kl.10:00