OBOS Boligkonferanse 2017

I år spør vi hvordan boligbransjen går inn i framtiden. Tar boligbyggere virkelig grønt ansvar eller er det rett og slett grønnvasking?