Nytt innovasjonsprogram for BAE

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til gode samarbeidsprosjekter. Webinaret er gratis og åpent for alle.

Meld deg på her >>

 

50 millioner kroner til gode prosjekter

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen.

Målet er utvikle ny kunnskap for bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Se utlysningen fra Forskningsrådet >>

Søknadsfristen er 12. mai.

Program

Enten du jobber i en forskningsorganisasjon som vil søke midler eller er i en virksomhet som vil delta i et prosjekt, kan du bli med på webinar 10. mars i regi av bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom.

I møtet vil Forskningsrådet orientere om utlysningen og du vil møte representanter fra næringen og forskningsinstitusjoner som kan være forskningspartnere og søkere.

Foreløpig program:

 • Velkommen ved Jon Sandnes, adm. dir BNL og leder BAE-rådet
 • Presentasjon av programutlysningen ved Svein Erik Moen, seniorrådgiver Forskningsrådet
 • Samarbeid for gode prosjekter ved Egil Skavang, adm.dir Arkitektbedriftene
 • Et utvalg forskningsorganisasjoner presenterer seg (ordstyrer Egil Skavang)
  • Sintef ved Hanne Rønneberg
  • NGI ved Guro Grønberg
  • NMBU ved Asmanaw Shiferaw
  • BI ved Lena Bygballe
  • UiA ved Bo Terje Kalsaas
  • OsloMet ved Hallgrim Hjelmbrekke
  • NTNU ved Ole Jonny Klakegg
  • Øvrige forskningsorganisasjoner – hvordan komme i kontakt ved Egil Skavang
 • Spørsmål og svar
 • Oppsummering ved John Vigrestad, avdelingsdirektør Forskningsrådet

Om arrangøren - BAE-rådet

Bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) består av følgende åtte organisasjoner:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Nelfo
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Norsk Eiendom
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggenæringen

 

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet er felles kontaktpunkt for myndighetene og kan fronte saker med felles interesse. Økt innsats for forskning, innovasjon og pilotering er ett slikt felles interesseområde.