Ny og forbedret forsikringsavtale fra årsskiftet

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS fortsetter sitt gode samarbeid med nåværende samarbeidspartner, Tryg Forsikring, og kan tilby bedre priser i tillegg til både forbedrede og nye produkter.

Forutsigbarhet

Den nye avtalen sikrer oss kontinuitet og forutsigbarhet. For å sikre en jevn pris fra år til år er det avtalt begrensninger for premieøkning i de første årene av avtalen. Et videre samarbeid gir oss også et enda bedre grunnlag for skadestatistikk som vi legger frem for våre kunder hvert år. Dette benyttes i skadeforebyggende arbeid slik at skadetallene og dermed premiene kan holdes lave.

Prosessen

Etter nesten ett år med forhandlinger med flere tilbydere, inngår vi nå en avtale vi er veldig godt fornøyd med. De store forsikringsgiverne har vært med og gitt tilbud og det har vært en god prosess. Tryg kom også denne gangen best ut – både på pris og kvalitet. Etter fem års erfaring med Tryg vet vi at de leverer meget gode produkter, har gjennomgående god service og rask og ryddig skadebehandling. Dette har også våre kunder erfart. Videre samarbeid gir oss mulighet til å fortsette arbeidet for at arkitektene skal ha den beste forsikringen på markedet – til en lavere og konkurransedyktig pris. Vi gleder oss til å presentere mer om innholdet fremover.

Kompetanse

Arkitektbedriftene i Norge tilbyr forsikringer gjennom det heleide datterselskapet Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. En bærebjelke i vår forsikringsvirksomhet er vår fagkompetanse. Arkitektbedriftenes deltagelse i utviklingen av omforente standarder i byggebransjen gir oss et vesentlig fortrinn når det gjelder utarbeidelse og tilrettelegging av optimale og skreddersydde forsikringsløsninger for arkitektkontorer.

Vår forsikringsgiver, Tryg Forsikring, har solid kompetanse på forsikringstekniske spørsmål tilknyttet arkitektkontorets daglige drift samt omfattende erfaring med entrepriseformer, kontrakter, skadebehandling og prosedyre.

Bedrift og person

Ansvarsforsikring er ordningens «hovedprodukt». Gjennom Trygs brede produktspekter på personforsikring og ved bruk av Trygs fagavdelinger kan vi også tilby tidsriktige og gode produktløsninger til bedriftens ansatte. Vi samarbeider kontinuerlig med Tryg Forsikring for å se på hvilke produkter våre kunder ønsker og bør ha i sin forsikringsavtale og vil derfor lansere flere nye produkter i løpet av 2019, som for eksempel styreansvar- og droneforsikring.

 

Relaterte saker


Mest leste saker