Næringsministeren lytter  

BAE-rådet møtte med næringsminister Vestre.

BAE- rådet møtte ved leder Egil Skavang (Arkitektbedriftene), Tone Tellvik Dahl (Norsk Eiendom) og Jørgen Lergaard (Byggenæringens Landsforening)

 Møtet var en oppfølging av at BAE-rådet har bedt regjeringen om årlig støtte på 100 MNOK i statsbudsjettene 2023-2030, øremerket forskning og utvikling i BAE-næringen.

Egil Skavang 3     -Vi møtte en lyttende og engasjert næringsminister som var opptatt av hvordan næringen kan bidra til å nå viktige bærekraftsmål, sier Egil Skavang.

-Vi poengterte at tydelige og målbare forbedringer bare kan oppnås gjennom systematisk forskning, innovasjon og pilotering og med spredning av kunnskap til hele næringen, fortsetter han.

I møtet ble det lagt vekt på at næringen representerer et stort fotavtrykk, men samtidig at næringen har store ressurser til å skape ny utvikling når dette organiseres rett.

Spesielt ble det pekt på nødvendigheten av et målrettet program gjennom Forskningsrådet, som gir mulighet for et bredt felt med utviklingsprosjekter i hele næringens verdikjede.  Klima, energi og miljø sammen med sosiale bærekrafts mål ble trukket frem som kritiske områder, hvor en endelig prioritering vil måtte skje i samarbeid med fagdepartementene.

-Vestre var ikke avvisende til støtten det bes om. Han hadde forståelse for næringens behov for andre mekanismer enn dagens programmer i Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge, og ønsket å følge opp dette, avslutter Skavang.

Ministeren ba rådet om supplerende informasjon, og man var enige om tett kontakt for å følge opp saken videre.

Les også nyhetssaken på bygg.no 19. mai

Relaterte saker


Mest leste saker