Maria Gudvangen Skavhaug

Økonomisjef / forsikringsansvarlig Send e-post | Telefon: 22931503
Maria er økonomisjef og daglig leder i Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS, og innehar en mastergrad innen Health Economics fra Universitetet i Oslo.

Maria har kontroll på økonomien i Arkitektbedriftene og hun jobber for at våre forsikringskunder får best mulig vilkår, god service og oppfølging.

Andre i administrasjonen

Les mer

Steinar Skjerdingstad Administrerende direktør

Les mer

Anette Søby Bakker Juridisk sjefsrådgiver

Les mer

Geir Lindhjem Kommunikasjonssjef

Les mer

Ingela Nylén Kontorleder

Les mer

Janeche Bull Borander Utviklingssjef

Les mer

Christian Hofmeier Kvalitetsrådgiver

Les mer

Kjetil Ormestad Eid IT-ansvarlig

Les mer

Vibeke Andresen Økonomiansvarlig

Les mer

Birgitte Rubæk Support

Les mer

Espen Zaal Utvikler