Frokostmøte – Mangfold og likestilling i arkitektbransjen

Velkommen til frokostmøte 8. mars

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

I 2021 gjennomførte arkitektorganisasjonene en undersøkelse om likestilling og mangfold i arkitektbransjen. Over 2000 medlemmer fra Arkitektbedriftene, Afag, OAF, NAL, NLA og NIL svarte på undersøkelsen. I tillegg svarte ca. 95 kontorledere på bedriftsdelen.  

I anledning 8. mars inviterer organisasjonene bak undersøkelsen til et frokostmøte. Vi innleder morgenen med en presentasjon av resultater og sentrale funn fra undersøkelsen, for så å følge opp med en samtale om hvordan utvalgte aktører ser på mangfold og likestilling. Hvordan er arkitektbransjen sammensatt? Hvordan står det egentlig til med likestilling og mangfold? Og hvordan kan vi skape en mer inkluderende bransje – til nytte for alle? 

Avslutningsvis ser vi på veien videre - hva må bransjen jobbe med og hvordan? 

Tid: 8. mars – kl. 08.30-10.30 
Sted: Arkitektenes hus – Josefines gate 34 
Arrangør: Arkitektbedriftene, AFAG, NAL, NIL, NLA og OAF 

Program 

08.00 Frokost og kaffe 

08.30 Velkommen ved Hanna Dencik Petersson, Oslo Arkitektforening

08.40 Analyse &Tall presenterer resultat og analyse av undersøkelsen 

09.25 Spørsmål 

09.35 Mangfoldsbevisst rekruttering med Eivind Breilid, prosjektleder i Balansekunst 
         Balansekunst er en nasjonal forening som arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv  

09.50 Samtale om likestilling og mangfold i arkitektbransjen

  • Hilde Sponheim, arkitekt mnal og partner i LPO Arkitekter 
  • Christine Grape, arkitekt og grunnleggende partner i Grape Arkitekter 
  • Jørgen Tycho, arkitekt og grunnleggende partner i Oslotre 
  • Tina Lam, byplanlegger i A-lab og samfunnsdebattant  
  • Moderator: Eva Storrusten, arkitekt mnal, fagrådgiver i NAL

10.20 Hva er veien videre? Oppsummering med kommentarer fra Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene, og Kristina Kjønigsen, organisasjonsrådgiver i AFAG 

10.30 Takk for nå!  

Meld deg på her!

Praktisk informasjon

Sted: Arkitektenes hus – Josefines gate 34
Dato: 8. mars 2023
Tid: kl.08:00 - kl.10:30
Påmeldingsfrist: 8. mars 2023