Mal for CV

Se mal for CV her

Malen kan tilpasses bedriften ved å påføre egen logo. Evt. kan man tilpasse egen mal slik at innholdet gjenspeiler AiNs mal i innhold og rekkefølge. Det vil gjøre det enklere for bestiller ved evaluering.