MAKS skal fornyes

Arkitektbedriftene er nå i gang med en større satsing som ledd i videreutvikling og fornying av MAKS. MAKS brukes av de fleste av våre medlemmer, og er viktig verktøy for ivaretagelse av lovkravene knyttet til saksforskriftens krav om kvalitetssystem. I tillegg inneholder MAKS rutiner kompatible med ISO 9001 og 14001, og Miljøfyrtårn.

Satsningen innebærer i 2023 en oppdatering av struktur og innhold i MAKS-rutinene, og en ny og mer fleksibel, digital løsning for sjekklister. I tillegg foregår det fortløpende mindre oppdateringer i brukergrensesnittet.

Alle MAKS-rutinene skal gjennomgås med fokus på systematisering, oppdatering og forenkling av innholdet. De nye sjekklistene vil knyttes opp mot myndighetskravslisten, i tillegg til å ivareta tegneteknisk kontroll. Grunnlaget for den nye løsningen er et forprosjekt utarbeidet av en ressursgruppe bestående av arkitektene Ingrid Langsrud fra Kvadrat, Eirik Kristiansen fra HUS og Elisabeth Meyer fra Link.

Eksternt "blikk"

Vi har for tiden innleid ekstra ressurser for å bistå med disse oppgavene. Arkitektene Johan Korff fra Link og Truels Wissneth fra Nordic er midlertidig engasjert for arbeidet med rutinene. I tillegg har vi styrket vårt data- og utviklerteam med it-konsulent og ekspert på front-end løsninger, Dag Martin Mikkelsen.

Ingrid, Truels og Johan er, eller har vært, mangeårige medlemmer av MAKS-utvalget.

Steinar Skjerdingstad, september 2022 - Vi ser frem til å kunne levere de oppdaterte funksjonene i MAKS, til glede for våre mange brukere, i løpet av året, sier administrerende direktør, Steinar Skjerdingstad.

Relaterte saker


Mest leste saker