MAKS-kurs - Kvalitetsplan og sjekklister - mars 2024

Vi arrangerer et MAKS-kurs med spesialfokus på kvalitetsplan og sjekklister. Dette kurset er særlig rettet mot prosjekterende i kontorer som allerede benytter et tilpasset MAKS-system aktivt i kvalitetsikringsarbeidet. Hvis din bedrift tidligere har gjennomført et internt MAKS-kurs og ser verdien av å heve kompetansen til flere ansatte til samme nivå, er dette en gyllen mulighet.

Klikk her for å komme til påmeldingssiden.

Kursinnhold:

  • Innføring i kvalitetssikring og de tilknyttede kravene.
  • Gjennomgang av oppgavene i kvalitetsplanen.
  • Fordypning i PRO-rollens ansvarsområder og effektiv bruk av skjemaer og verktøy.
  • Veiledning i bruk av de nye digitale sjekklister for tegningskontroll og TEK17 krav (myndighetskrav)

Vær oppmerksom på: Kurset dekker ikke tilpasning av MAKS-rutiner eller opprettelse av maler. 
Informasjon om kurs for bedriftstilpasning og MAKS-rutiner finner du på våre hjemmesider. 

Grunnet kapasitetsbegrensninger, er det kun mulig å melde på to personer fra samme kontor for dette kurset. Dersom dere ønsker kurs for en større gruppe, vennligst kontakt oss direkte på maks@arkitektbedriftene.no.

Kursholder: Christian Hofmeier – arkitekt og kvalitetsrådgiver ved Arkitektbedriftene i Norge.

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt - Teams
Dato: 13. mars 2024
Tid: kl.12:30 - kl.15:30
Påmeldingsfrist: 12. mars 2024
Pris medlem: 2500
Pris ikke-medlem: 5000

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..