MAKS-kurs - kvalitetsplan - juni 2023

MAKS kurs, 7. juni på Teams.

Kurset passer best for prosjekterende på kontorer som allerede har et tilpasset MAKS-system og bruker MAKS aktivt i kvalitetsikringsarbeidet. Kanskje har dere tidligere hatt et bedriftsintern MAKS-kurs og har behov for å løfte enkeltpersoner til samme nivå. 

Kurset inneholder: 

  • kort introduksjon i kvalitetssikring og kravene til dette
  • det jevnlige arbeidet i kvalitetsplanen 
  • de konkrete kvalitetsikringsoppgavene som skal gjøres i prosjektet
  • de ulike oppgavene som ligger under PRO-rollen og hvordan man bruker skjemaer og hjelpemidler
  • nyttige råd for hvordan man får mest ut av rutine 43-021, Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
  • Bruk av den nye digitale sjekklisten for tegningskontroll

Kurset tar ikke for seg tilpasning av MAKS-rutiner og oppretting av maler. 

 

Det vil ikke være mulig å melde på flere enn to stykker fra samme kontor på dette kurset. Hvis dere ønsker kurs for en større gruppe, ta kontakt med oss på maks@arkitektbedriftene.no.

Kursholder er Christian Hofmeier,
arkitekt og kvalitetsrådgiver hos Arkitektbedriftene i Norge.

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt - Teams
Dato: 7. juni 2023
Tid: kl.12:00 - kl.16:00
Påmeldingsfrist: 6. juni 2023
Pris medlem: 3000
Pris ikke-medlem: 6000