MAKS-kurs - fokus kvalitetsplan - juni 2022

Jobber du på et kontor som bruker MAKS?
Kanskje har kontoret hatt et MAKS kurs før, men du hadde ikke anledning til å være med, ev. ble du ansatt senere.
Da kan dette kurset passe til deg!

Kurset passer best for prosjekterende på kontorer som allerede har et tilpasset MAKS-system og bruker MAKS aktivt i kvalitetsikringsarbeidet. Kanskje har dere tidligere hatt et bedriftsintern MAKS-kurs og har behov for å løfte enkeltpersoner til samme nivå. 

Kurset inneholder: 

  • kort introduksjon i kvalitetssikring og kravene til dette
  • det jevnlige arbeidet i kvalitetsplanen 
  • de konkrete kvalitetsikringsoppgavene som skal gjøres i prosjektet
  • de ulike oppgavene som ligger under PRO-rollen og hvordan man bruker skjemaer og hjelpemidler
  • nyttige råd for hvordan man får mest ut av rutine 43-021, Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Kurset tar ikke for seg tilpasning av MAKS-rutiner og oppretting av maler. 

For mindre bedrifter som lurer på hvordan man jobber med MAKS-rutiner og oppretting av bedriftsmaler anbefaler vi MAKS-kurs for småbedrifter

Ønsker du å lære med om bedriftstilpassing, MAKS-rutiner og maler kan dette kurset være riktig: MAKS-kurs KS ansvarlig

Det vil ikke være mulig å melde på flere enn to stykker fra samme kontor på dette kurset. Hvis dere ønsker kurs for en større gruppe, ta kontakt med oss på maks@arkitektbedriftene.no.

Kursholder er Christian Hofmeier,
arkitekt og kvalitetsrådgiver hos Arkitektbedriftene i Norge.

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt - Teams
Dato: 23. juni 2022
Tid: kl.12:30 - kl.15:30
Påmeldingsfrist: 23. juni 2022
Pris medlem: 2500
Pris ikke-medlem: 5000