Maiken Alm til Arkitektbedriftene

Prosjektet "Arkitektur skaper verdi" blir nå ytterligere forsterket med samfunnsviteren Maiken Alm (29).

Maiken Alm (29) er samfunnsviter med master i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som researcher, skribent og journalist, og har bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. 

Maiken tilknyttes prosjektet Arkitektur Skaper Verdi. Prosjektets mål er å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans. I løpet av 2018 vil hun se spesielt på hvordan vi mennesker forholder oss til våre bygde omgivelser. Sammen med prosjektleder/landskapsarkitekt Line Ramstad og urban designer Christian Østgaard skal hun bidra til å etablere et kunnskapsgrunnlag som vil danne utgangspunkt for å vurdere miljømessige, økonomiske og sosiale verdier innenfor arkitektur.

– Å kartlegge på hvilke måter arkitektur skaper samfunnsmessig verdi er avhengig av god formidling. Jeg gleder meg til å ta fatt på en så omfattende, men spennende oppgave sammen med et dyktig og tverrfaglig team! sier Majken.

Relaterte saker

180514 asv stor plakat

Årsmøtepapirer i portalen

Publisert: 14. mai 2018
180410 skajaa logo bedre

Fire nye medlemmer i første kvartal

Publisert: 10. april 2018
180314 siri byggedagene

God debatt på lederfrokost

Publisert: 14. mars 2018
logoblå emblem

32 nye medlemmer og 371 flere ansatte

Publisert: 4. januar 2018