Lær mer om byggesak!

Byggesaksforum med fysisk samling.
Obs! Få ledige plasser. 

På Byggesaksforums første fysiske samling blir det innlegg og debatter fra KDD, DiBK, kommuner og bransjen. Hovedtema vil være mangelfulle søknader, i tillegg til temaene  overvann, ansvarsbelegging, spørsmål og svar m.m. 

 

 Camilla Norlen

 

Camilla Norlén (Link)

På samlingen vil Camilla Norlén (Link) og Truels Wissneth (Nordic), begge medlemmer i MAKS-utvalget, holde innlegg om gjennomføringsplan og ansvarsretter. Her vil de vise konkrete eksempler fra egen søknads-hverdag.

 

Truels Wisneth

Truels Wissneth (Nordic)

Byggesaksforum er en arena for erfaringsutveksling mellom ansvarlig søkere på tvers av kommunegrenser og byggesaksløsninger. Forumet er initiert av Boligforum og Holte, men er åpent for alle.

Mer informasjon om påmelding og program her.

Obs! Få ledige plasser. 

Praktisk informasjon

Sted: Park Inn Oslo Airport Hotel West
Dato: 16. januar 2024
Tid: kl.10:00 - kl.16:30

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..