Kveldskurs for nybegynnere 5/8

Lovverket bestemmer. Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles ved all prosjektering. Velkommen til femte av åtte uformelle kurskvelder annenhver uke utover våren, særlig rettet mot nye arkitekter. Du kan melde deg på en og en kveld uavhengig av hverandre. Gratis.

De viktigste lovene og hovedtrekkene i dem: PBL med forskrifter. Byggherreforskriften. Lov om medbestemmelse. (Lov om offentlige anskaffelser). Funksjonsbestemt lovverk uten klare påbud.
Forskrifter, veiledere, og andre retningslinjer (Standarder og Byggdetaljer). Hva er viktigst å ta hensyn til. Forholdet mellom de ulike nivåene som forskrift og veileder. Hvordan finne frem?

De mest fokuserte temaene nå: Miljø, energi, Universell utforming, brann og sikkerhet, Hvordan blir disse ivaretatt på ulike nivåer? Hvordan finne frem i jungelen av råd, påbud og instrukser.

Les om helheten på våre åtte kurskvelder her.

Vi gjør oppmerksom på at det faktureres 350 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har gitt beskjed til post(at)arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3
Dato: 7. april 2015
Tid: kl.16:30 - kl.19:00

Andre arrangementer