Kvalitet i skolebygg, Stavanger

Stavanger Eiendom inviterer til konferanse om arkitektonisk kvalitet og funksjonalitet. Det er viktig for at byggene og anleggene skal fungere i flere tiår etter at prosjektorganisasjonene har forlatt byggeplassen. Kvalitet vil bety mye i evalueringer og tildelinger av fremtidige oppdrag.

Praktisk informasjon

Sted: Stavanger konserthus
Dato: 8. september 2016
Tid: kl.06:30 - kl.13:30

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..