Kurs i prosjekteringsledelse. Ny frist!

Søknadsfrist 20. februar.

Vil du ta rollen som prosjekteringsleder?  Ny søknadsfrist 20. februar, oppstart 27. mars.

Bygge- og anleggsbransjen blir utfordret med tanke på bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Prosjekteringsledelse er en viktig nøkkel med tanke på å sikre kvalitet og verdi i bygde omgivelser. Rollen stiller krav til aktørene med hensyn til praktisk og formell kompetanse, spesielt samspill og ledelse av tverrfaglige team. 

Arkitektbedriftenes utviklingssjef, Janeche Bull Borander, tok kurset i 2017:

- Kurset ga nyttig innsikt i utviklingen i byggebransjen, og større forståelse for rollen som prosjekteringsleder og andre aktørers behov. Det å lede prosjekteringsprosessen gir stor påvirkningsmuliget i prosjektene, og rom for å bruke den helhetsforståelsen som ligger i arkitektfagene for å sikre kvalitet og bærekraft. Arkitektbedriftene oppfordrer derfor til at flere arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter tar på seg denne rollen.

Kurset arrangeres av NTNU Videre i samarbeid med blant annet Arkitektbedriftene, og gir studiepoeng. Samlingene foregår både i Oslo og Trondheim. Målgruppen for kurset er arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggherrer eller andre som vil innta en posisjon eller ha en rolle i utvikling og prosjektering av bygg og anlegg, enten som prosjekteringsleder, prosjekterende, utførende eller som byggherre/bestiller/bruker.

Les mer og søk på NTNUs sider: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv22104

Søknadsfrist 20. februar.

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Oslo og Trondheim
Dato: 27. mars 2023 - 31. mai 2023
Tid: kl.00:00 - kl.00:00
Påmeldingsfrist: 20. februar 2023