Kurs i NS 8401 og NS 8402

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag
honorert etter medgått tid.

På kurset gjennomgås sentrale problemstillinger
som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper:
Valg av kontraktsmodell
Valg av honorartype
Budsjett- eller takpris
• Reglene om betaling og tilbakehold av honorar
Inngåelse av kontrakt
Tolking av kontrakten
Endringsreglene
Frister og sanksjoner ved forsinkelse
Rådgivningsfeil og erstatningsansvar
Forsikringsdekning

Se programmet her

Målgruppe
Målgruppen for kurset er prosjekteiere, byggherrer og entreprenører samt arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjekt- og byggeledere og andre rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren.

For påmelding se her

Praktisk informasjon

Sted: Scandic Solli, Oslo
Dato: 19. mars 2019 - 20. mars 2019
Tid: kl.09:00 - kl.16:00