Kurs i energiforståelse i Stavanger

Miljø- og energiutvalget med eksperter på dette og har laget et halvdagskurs der disse temaene drøftes på arkitekturprosjekterendes premisser. Kurset er allerede gjennomført hos Snøhetta, Nordic og Arkitektstudio/ Norconsult med stort hell. 
Nå tilbys kurset 25. september i Stavanger!

Kursleder er siv.ark. Rolf Hagen, leder i Arkitektbedriftenes Miljø- og energiutvalg og partner I fagansvarlig Miljø i Context as, BREEAM NOR revisor I BREEAM NOR AP. www.context.as
Pris: 1500 kr for medlemmer, 2995 kr for ikke-medlemmer.

Kursets moduler er:
 • energiforståelse  
 • lys
 • fasade
 • luft
 • materialer
 • metode

Vi har med oppdaterte, norske eksempler i materialet.

Kurset gir:

 • forståelse av sentrale energibegreper som "levert energi", "energibehov" osv. (definisjonsavklaringer) 
 • forståelse for hvordan design kan påvirke energi ved å belyse: luft, lys og materialer 
 • innblikk i sentrale momenter i designprosessen som påvirker byggets energibehov

Det vi håper kurset vil etterlate/ skape diskusjon om internt, er: 

 • grunnleggende forståelse for energidesign 
 • refleksjon omkring eget fag/ rolle i designprosess/ byggeprosess 
 • arkitektens muligheter for å designe gode miljøbygg utover f.eks. passivhus konsept 
 • gi arkitekter selvtillit til å interagere med andre fag der arkitekter er premissgivende  - og ikke omvendt 
 • hjelpe arkitekter med å argumentere for arkitektoniske kvaliteter ut fra energiperspektiv 
 • kontorets interne behov for kunnskapsproduksjon for å "bridge" kompleksitet innen sosialt bærekraftig arkitektur 

denialdenial

Tidligere kursdeltagere sier: 

«Informativt og inspirerende kurs» - Nordic

«Nyttig! Godt tempo og framdrift i kurset» - Snøhetta

Siden vi i Stavanger er i et museum, vil et lite kåseri om Hermetikkfabrikken bli holdt fra museets side – 15. min. 

Etter kursets slutt kan vi ordne omvisning i museet, si fra til silvie@arkitektbediftene.no, dersom du ønsker å være med eller skriv det i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet. Dette koster 50 kr. pr.pers. Minimum 10 personer.

Praktisk informasjon

Sted: Norsk Hermetikkmuseum, Øvre Strandgate 88, Stavanger
Dato: 25. september 2014
Tid: kl.10:00 - kl.14:00
Påmeldingsfrist: 22. september 2014