Kunnskapsarena ombruk - Sirkulær interiørarkitektur

Sirkulær interiørarkitektur

Det er innsiden som teller - men ikke når det gjelder bygg? Fast og løst inventar telles ikke med i mange kriteriesett og klimaregnskap. Men fottavtrykket og ressursuttaket ved å alltid bruke nye materialer er stort. Interiørarkitektur kommer inn i alle faser - både planlegging, drift og vedlikehold av bygg. Potensialet for ombruk i interiørarkitektur er stort, og de gode eksemplene er her allerede. Hva kan vi lære, og hva er ambisjonene videre?

Innledere:

Introduksjon, Kjersti Hoel Johnson i Romlab og nr. 17 - forum for interiørarkitekter med fokus på miljø og bærekraft

  • Christina Lage Dahl, senior prosjektleder i Signal Arkitekter - 6400 brukte møbler i Kommunegården, Bærum: erfaringer fra Norges største ombruksprosjekt av inventar.

 

  • Ingvild Mysen, energi- og miljørådgiver i Newsec - erfaringer knyttet til utleie av næringseiendom og endringer når nye leietagere kommer inn. Innlegget knytter leietakertilpasninger opp mot både økonomi og klimagassutslipp - og ser på barrierer for å redusere klimagassutslipp i slike prosjekter.

 

  • Annette Lyngesen, Sweco Architects - Kristian August gate 23 i Oslo. Bygget fra 50-tallet er Norges første sirkulære bygg med vernestatus og følger FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg. Transformasjon, ombruk av møbler og interiørelementer.

 

  • Karoline Løken Helland og Lina Haveland, Asplan Viak - Markeveien 1 i Bergen. Sirkulære løsninger og ombruk av både materialer og møbler. Interiørarkitektene i Asplan Viak valgte å ta fram de gamle kvalitetene i bygget som var skjult under renoveringer som ble gjort på 50- og 80-tallet

Diskusjonsgrupper


På samlingen fortsetter vi også gruppediskusjoner, og har nytt møte i arbeidsgruppen som jobber med metodebeskrivelse for beregning av klimagasseeffekt av ombruk.

Husk også at du kan stille spørsmål, dele rapporter, arrangementer og annet i LinkedIn-gruppa Ombruk i byggebransjen mellom samlingene.

Om kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor har flere aktører i bransjen gått sammen om å etablere en nasjonal, digital kunnskapsarena. Det er åpent og gratis for alle å delta. Arenaen ligger under Sirkulær Ressurssentral.

Kunnskapsarenaen møtes til digitale samlinger, og deler erfaringer, eksempler og læring fra hele landet. Du kan se opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger, samt finne rapporter og ressurser her.

Meld deg på her.

Praktisk informasjon

Sted: Webiar
Dato: 17. oktober 2023
Tid: kl.09:00 - kl.11:00