Invitasjon til oppstartsmøte om ny veileder for overvann

Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten skal lede arbeidet med en ny, tverretatlig Veileder for overvannshåndtering. Veilederen vil være et viktig verktøy for både bransjen og saksbehandlere.

PBE ønsker å invitere til et informasjonsmøte. Det er ønskelig å komme med innspill til hva veilederen skal inneholde.

PBE ønsker videre å etablere en referansegruppe med noen representanter fra private og kommunale utbyggere og deres overvannsrådgivere. Mer om alt dette får du høre på møtet.

Se invitasjonen her >>

Relaterte saker


Mest leste saker