Gratiskurs for nye i Trondheim

Arkitektbedriftenes erfarne kursledere Geir Egil Paulsen og Ketil Moe tar gratiskurset for nye arkitekter til Trondheim 8.-9. juni. Meld på deg selv eller noen yngre du kjenner! Målet med kurset er å gi nye arkitekter en uformell og "nedpå" innsikt i samfunnsaktører rundt arkitektkontoret, og i det praktiske arbeidet på kontor med oppdrag, prosjekter, dokumentasjon, osv.

Paulsen og Moes kurs for nye arkitekter er blitt avholdt et par år i Oslo, med stigende deltagelse. Formen er uformell, og noen deltagere har valgt å delta begge årene. Kurset er ment for nyutdannede, som her får opplæring de ikke fikk på studiene. Men også sisteårs-studenter og arkitekter med noen års erfaring vil kunne ha nytte av kurset.

Dag 1. 8. juni

1. Om byggenæringen og arkitektbransjen
2. Hvor kommer oppdragene fra. Ulike oppdragsformer og prosjekteringskontrakter.
3. Oppdragenes hovedinnhold, fase for fase. Prosjektutvikling på et arkitektkontor.
4. Tverrfaglig samarbeid og roller i prosjektutviklingen
5. Oppsummering og spørsmål

Dag 2. 9.juni

6. Plan- og bygningsloven med forskrifter. Bruk av standarder og pre-aksepterte løsninger
7. Forprosjekt med rammesøknad og detaljprosjekt med søknad om igangsettingstillatelse
8. Tilbud/ anbud; arbeidstegninger, beskrivelser og kostnadsoverslag
9. Beskrive ytelser (AY) og sikre kvalitet i avlevert arbeid (MAKS)
10. Oppsummering og spørsmål

Hvert punkt varer 60-70 minutter, oppsummeringene blir på ca. 20-30 min.
To pauser hver dag på 20 minutter.

Hvis det blir fullt, vil ansatte i Arkitektkontorenes medlemsbedrifter bli prioritert.

 

"Jeg har jobbet som arkitekt i ni år og jeg har aldri tildigere blitt presentert for disse temaene på en så oversiktlig og interessant måte. Jeg er veldig fornøyd med kurset og er også veldig glad for at det har blitt avholdt gratis og på kveldstid. Stor takk til dyktige kursholdere!" Tilbakemelding fra tidligere kursdeltager

Praktisk informasjon

Sted: Work-Work, Munkegata 58, Trondheim
Dato: 8. juni 2016 - 9. juni 2016
Tid: kl.11:00 - kl.17:00