Frokostseminar om åpenhetsloven

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund inviterer til frokostseminar om åpenhetsloven 17. november i våre lokaler i St. Olavs gate 27. Seminaret varer fra kl. 08.30 – 10.00, med servering av frokost kl. 08.15.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og pålegger virksomheter over en viss størrelse å utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Loven gjelder for virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av tre følgende vilkår:

  • Salgsinntekt: 70 millioner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

 

Vi vil fokusere på hva loven innebærer for berørte virksomheter, og gi praktiske tips til hvordan aktsomhetsvurderingene kan gjennomføres.  

 

Mer informasjon og link til påmelding finner du her: Frokostseminar: Åpenhetsloven | Storeng, Beck & Due Lund (sbdl.no)

Praktisk informasjon

Sted: Storeng, Beck & Due Lund, St. Olavs gate 27
Dato: 17. november 2022
Tid: kl.08:30 - kl.10:00