Frokost hos Forskningsrådet

Frokostmøte 17. februar om innovasjonsprosjekter i bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen: Forskningsrådet har virkemidler som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) kan benytte seg av for å finansiere forskningsbasert innovasjon. Under frokostmøtet får vi høre foredrag fra bedrifter som har fått støtte fra Forskningsrådet. Det vil fokuseres på hvordan prosjektene ble utformet, hvordan de ble gjennomført, og hva de kommersielle mulighetene er fremover som følge av prosjektet. Etter møtet vil det være mulig å møte rådgivere fra Forskningsrådet for å drøfte konkrete prosjektideer.

 

08.00-08.30 Frokost

08.30-10.00 Faglig program

- Suksesskriterier for et godt innovasjonsprosjekt, Forskningsrådet
- Systematisk energioppgradering av småhus, Mestergruppen
- BIM som katalysator for bedre samhandling. Erfaringer med BIA- Innovasjonsprosjektet og mulighetene framover, Skanska Norge
- Erfaringer med SkatteFUNN-prosjekt, Hunton Fiber AS
- Innovasjon innen tre i bygg, BIONÆR-prosjekt
- Forskningsrådets tilbud til BAE-næringen, Forskningsrådet

10.00-11.00 Snakk med en rådgiver!
Deltakere får mulighet til å snakke med rådgivere fra Forskningsrådet om konkrete prosjektideer.

Praktisk informasjon

Sted: Drammensveien 288, Forskningsrådet
Dato: 17. februar 2016
Tid: kl.07:00 - kl.10:00