Fagmøte: Overkapasitet av arbeidskraft

Arkitektbedriftene inviterer arbeidsgivere til digitalt fagmøte om overkapasitet av arbeidskraft.
Dato: 1. desember kl. 09.00 – 10.30, Teams

Arkitektbedriftene inviterer arbeidsgivere til digitalt fagmøte om overkapasitet av arbeidskraft.

Dato: 1. desember kl. 09.00 – 10.30, Teams

Fagmøtet er forbeholdt arbeidsgiver, og invitasjon med link til påmelding er sendt til daglig ledere og kontorledere.

Etter en lang periode med god oppdragsmengde og lav arbeidsledighet blant arkitekter tyder vår konjunkturundersøkelse på at arkitektene er noe mer usikre på fremtidsutsiktene. Mens mange fremdeles har godt med oppdrag og trenger flere hender, er det andre som merker at ordrereserven minker.

Arkitektbedrifter er generelt opptatt av å beholde kompetanse i firmaene. For å unngå å komme i en situasjon hvor man blir nødt til å si opp ansatte, søker flere av våre medlemmer nå råd. 

Arkitektbedriftenes jurister vil gå gjennom reglene for:

  • Utleie/innleie av arbeidskraft
  • Permittering (regler for oppsigelse vil ikke gjennomgås)

 

 

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 1. desember 2022
Tid: kl.09:00 - kl.10:30

Andre arrangementer