EVU-kurs i prosjekteringsledelse (samling 1)

Arkitektbedriftene, NAL og RIF har vært pådrivere for at NTNU skal sette opp et nytt kurs i prosjekteringsledelse. Dette er en rolle arkitekter med fordel kan innta i byggeprosesser. I dag er det få som gjør det.

Prosjekteringsleder-rollen blir ifølge byggenæringen selv, viktigere fremover på grunn av mer komplekse byggeprosesser. Kurset går over tre samlinger i Trondheim og Oslo.

Hvilken kunnskap, kompetanse og ferdigheter du må ha for å kunne utøve denne rollen, vil bli drøftet gjennom 2 samlinger @ 3 dager i Trondheim og Oslo med oppstart høst 2014, samt en avsluttende dag med presentasjon av prosjektoppgave.

Tema innen planlegging og ledelse av oppgaver, ledelse av mennesker, gjennomføringsmodeller og muliggjørende teknologier er stikkord. I tillegg vil det bli lagt vekt på en tett læringssløyfe mellom deltaker, bedriften du jobber for og via øvelser og case.

Kursets mål er å bidra til at kursdeltakere utøver prosjekteringsledelse på en slik måte at prosjektene leveres med riktig resultat for aktører og kunde.

 

Følgende datoer er satt for kurset:

Samling 1: 21.-23. oktober 2014 i Trondheim

Samling 2: 13.-15. januar 2015 (uke 3) i Oslo, Arkitektbedriftene er vertskap sammen med NAL og RIF

Samling 3: 10.februar (uke 7) i Trondheim

 

Pris for kurset: Medlemmer av AiN, NAL og RIF er kr 21 000, og kr 23 500 for ikke-medlemmer.

 

Se full omtale av kurset her.

Lenke til Kursets nettside og påmelding: http://videre.ntnu.no/link/nv13616

Les mer om kurset på Byggenæringensnettside:  http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/byggenaeringens_prosjektskole/

Praktisk informasjon

Sted: Trondheim
Dato: 20. oktober 2014 - 22. oktober 2014
Tid: kl.22:00 - kl.22:00
Påmeldingsfrist: 24. september 2014