EVU kurs i prosjekteringsledelse

Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine praktiske erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget. SØKNADSFRIST 15. DESEMBER

Bygge og anleggsbransjen er i rivende utvikling og endring hvor aktørene blir utfordret med tanke på bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Dette stiller krav til aktørene med hensyn til både praktisk og formell kompetanse, spesielt gjelder det samspill og ledelse av tverrfaglige team. Prosjekteringsledelse er en viktig nøkkel med tanke på å møte disse utfordringene.

Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne blir presentert for nyere forskning og teori knyttet til prosjekteringsledelse, og gjennomgang av relevante metoder og verktøy med tanke på faglig og administrativ ledelse av prosjekteringen. Kurset er praktisk rettet med øvinger og prosjektoppgave som tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget.

 

Les mer og påmelding

Praktisk informasjon

Sted: Trondheim/Oslo
Dato: 24. januar 2022 - 24. mars 2022
Tid: kl.00:01 - kl.23:59
Påmeldingsfrist: 15. desember 2021