Er byen velferdsstatens redning?

Lavere oljepris, mange utenfor arbeidslivet og en aldrende befolkning er noe av det som utfordrer velferdsstaten. Det betyr at vi både må finne nye måter å skape verdier på, samtidig som vi må prioritere hardere hvordan vi skal bruke knappere offentlige ressurser. Hvor ligger redningen og hvem skal ta regningen? Arkitektbedriftene er medarrangør av møtet.

Praktisk informasjon

Sted: DogA
Dato: 23. mai 2017
Tid: kl.17:00 - kl.18:00

Pris: Gratis