Er byen velferdsstatens redning?

Lavere oljepris, mange utenfor arbeidslivet og en aldrende befolkning er noe av det som utfordrer velferdsstaten. Det betyr at vi både må finne nye måter å skape verdier på, samtidig som vi må prioritere hardere hvordan vi skal bruke knappere offentlige ressurser. Hvor ligger redningen og hvem skal ta regningen? Arkitektbedriftene er medarrangør av møtet.