Energiforståelse i Bergen

Arkitektbedriftene i Norge ved Miljø- og energiutvalget, har sett behovet for at arkitekter har bedre kunnskap om hva som kan påvirkes innen energieffektiv og miljøriktig arkitekturprosjektering. For å kunne argumentere for bedre arkitektoniske løsninger, er det noen områder som er spesielt sentrale.

Utvalget ved eksperter på området, har laget et halvdagskurs der disse temaene drøftes på arkitekturprosjekterendes premisser. Kurset er allerede gjennomført hos Snøhetta, Nordic og Arkitektstudio/ Norconsult med stort hell.

 

Nå tilbys kurset 2.april i Bergen, hos Rambøll (Torgny Segerstedts vei 27 i Fyllingsdalen) og det er ca 20 ledige plasser igjen myntet på arkitekter i våre medlemsbedrifter. Kursets tidsramme er 9-13. Og kursleder er siv.ark. Rolf Hagen, leder i Arkitektbedriftenes Miljø- og energiutvalg og partner I fagansvarlig Miljø i Context as, BREEAM NOR revisor I BREEAM NOR AP. www.context.as

 

Er du interessert i å delta? Send en mail til Silvie Le Muzic, silvie@arkitektbedriftene.no


Pris: 
1500 kr for medlemmer, 2995 kr for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 1. april kl 12:00.

Bindende påmelding. 

 

Kursets moduler er:

 • energiforståelse  
 • lys
 • fasade
 • luft
 • materialer
 • metode

Vi har med oppdaterte, norske eksempler i materialet.

 

Kurset gir:

 • forståelse av sentrale energibegreper som "levert energi", "energibehov" osv. (definisjonsavklaringer) 
 • forståelse for hvordan design kan påvirke energi ved å belyse: luft, lys og materialer 
 • innblikk i sentrale momenter i designprosessen som påvirker byggets energibehov

  

Det vi håper kurset vil etterlate/ skape diskusjon om internt, er: 

 • grunnleggende forståelse for energidesign 
 • refleksjon omkring eget fag/ rolle i designprosess/ byggeprosess 
 • arkitektens muligheter for å designe gode miljøbygg utover f.eks. passivhus konsept 
 • gi arkitekter selvtillit til å interagere med andre fag der arkitekter er premissgivende  - og ikke omvendt 
 • hjelpe arkitekter med å argumentere for arkitektoniske kvaliteter ut fra energiperspektiv 
 • kontorets interne behov for kunnskapsproduksjon for å "bridge" kompleksitet innen sosialt bærekraftig arkitektur 

 

 

Pris: 1500 kr for medlemmer, 2995 kr for ikke-medlemmer.

Praktisk informasjon

Sted: Torgny Segerstedts vei 27 i Fyllingsdalen, Rambøll
Dato: 2. april 2014
Tid: kl.07:00 - kl.11:00
Påmeldingsfrist: 1. april 2014