Diskusjonsmøte om honorering i konkurranser

På tide med en fot i bakken! Hva kreves og hvordan honoreres vi i begrensede plan- og designkonkurranser?

Tid:      Onsdag 31. august kl. 15.00 – 17.00
Sted:    Arkitektenes Hus (Salen), Josefinesgate 34, Oslo

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) inviterer til et åpent diskusjonsmøte den 31. august, for å innhente nødvendige innspill fra arkitektbransjen knyttet til utviklingen i de begrensede plan- og designkonkurransene.

Bakgrunnen for møtet er at AiN og NAL har en løpende dialog med Statsbygg i forbindelse med den nylig påstartede konkurransefasen for Nytt Regjeringskvartal. Statsbygg har for Regjeringskvartalsprosjektet valgt å gå for en begrenset plan- og designkonkurranse, med en forutgående prekvalifisering. Prekvalifisering for deltagelse i konkurransen ble kunngjort i slutten av juni 2016. Se link til Statsbyggs hjemmeside: http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Regjeringskvartal-nytt/Konkurranse/

AiN og NAL mener valget av den begrensede plan- og designkonkurransen er positiv, men er sterkt bekymret for utviklingen av konkurransekravene sett opp mot honorardekningen. Kravene i Statsbyggs seneste gjennomførte plan- og designkonkurranser (Livsvitenskapbygget UiO og Vikingtidsmuseet), har stilt omfattende krav til innlevert materiale. Dette har medført at arkitekt- og rådgiverbransjen har måttet legge inn betydelige ressurser for deltagelse og produksjon. Ressursforbruket til konkurransedeltagerne øker, samtidig som honorarene ligger på et lavt nivå. AiN og NAL anser ikke dette som en bærekraftig utvikling for arkitekt- og rådgiverstanden, og det er en uklok bruk av samfunnets ressurser.

AiN, NAL og RIF vil høsten 2016 gå nærmere inn på dette temaet og har en avtalt dialog med Statsbygg, spesifikt i forhold til konkurransekravene i plan- og designkonkurransen for Nytt Regjeringskvartal, og generelt i forhold til de fremtidige Statsbyggkonkurransene. Vi oppfatter dialogen med Statsbygg som god, og det finnes en reell mulighet for påvirkning og endring. Til dette arbeidet trenger AiN og NAL konstruktive innspill fra arkitektbransjen – både deres erfaringer og meninger. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig om å delta og bidra i dette diskusjonsmøtet.

På møtet den 31. august vil AiN og NAL presentere innhentet dokumentasjon fra Norge og Danmark på transaksjonskostnader for tidligere gjennomførte begrensede plan- og designkonkurranser. Vi ønsker en åpen diskusjon om hvilket nivå konkurransekravene i slike konkurranser bør ligge på, og hva som er en anstendig honorardekning.

 

Møteledere:     Solveig Dahl Grue, AiN

Konkurranseleder Gisle Nataas, NAL

Praktisk informasjon

Sted: Josefines gate 34
Dato: 31. august 2016
Tid: kl.15:00 - kl.17:00