Digitalt fagmøte om p-plasser/ -anlegg

Hva er nå status for krav til bredde på parkeringsplasser i parkeringsanlegg etter den siste domsavsigelsen i Eidsivating lagmannsrett?
Hvem må svare for egenskapene i automatiske parkeringsanlegg?
Hvordan håndtere krav om omprosjektering og/eller erstatning?
Hvordan forholde seg til kommunen og byggesaken om p-plassene vurderes for smale?
Få svar på dette og mer ved å delta på Teamsmøte i Arkitektbedriftenes Fagforum.

Vi har invitert advokat Reidar Sverdrup fra advokatfirmaet CMS Kluge til å ta oss gjennom sakene som har stått for domstolen, hva som er rettstilstanden etter disse dommene og hvordan man bør opptre avhengig av hvilket stadium man er på i prosjektet. 

Advokater fra Tryg vil fortelle hvordan man skal håndtere påstander om for smale parkeringsplasser og krav om erstatning. 

Har du spørsmål du ønsker besvart vil vi gjerne få de tilsendt på forhånd, slik at vi får mulighet til å svare de ut gjennom innleggene. Send da spørsmålene til juridisk

Teams-lenke til arrangementet blir sendt ut dagen før. Det vil ikke legges ut opptak av arrangementet i etterkant.

Arrangementet er kun for medlemmer!

Presentasjon er tilgjengelig for medlemmer på medlemssidene.

Praktisk informasjon

Sted: Teams
Dato: 19. november 2021
Tid: kl.09:00 - kl.10:30
Påmeldingsfrist: 18. november 2021
Pris medlem: Gratis
Pris ikke-medlem: Kun for medlemmer

Andre arrangementer