Bygg reis deg 2015

Bygg Reis Deg er messen hvor de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg blir presentert. Messen er den største og viktigste møteplass for det byggende Norge. I løpet av fire dager i oktober samler vi mer enn 50 000 besøkende og over 550 utstillere.

Se mer om konferansen her.

Den viktigste møteplassen for byggenæringen!

Bygg Reis Deg 14.-17. oktober 2015

Bygg Reis Deg 2015 arrangerer på Norges Varemesse, Lillestrøm i tiden 14-17 oktober 2015. Dette er Norges største fagmesse rettet mot byggenæringens verdikjede: Byggherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkere, industri og handel.

Bygg Reis Deg samler 550 utstillere fra 19 nasjoner og 50 000 besøkende, dette er et utstillingsvindu for innovasjon, produktutvikling, kompetanse og kapasitet innen bygg, anlegg og eiendom. Det unike med Bygg Reis Deg er at hele verdikjeden stiller opp.

Bygg Reis Deg ønsker å invitere deg til våre konferanser;

  • Onsdag 14. oktober 0930-1100: Åpningskonferansen: Internasjonalisering og nye konsepter. Vi starter konferansen med en stor frokost kl. 0830. Til påmelding.
  • Onsdag 14. oktober 1230-1400: Det grønne skiftet med byggenæringen i førersetet – de smarte valgene i utdanning og karriereveier. Ordinær påmelding.
  • Torsdag 15. oktober 0900-1100: Bygg 21 konferansen, fokus på produktivitet og internasjonalisering. post@bygg21.no.
  • Torsdag 15. oktober 1230-1400: By- og regionutvikling- offensiv planlegging- offentlige visjoner- private initiativ. Ordinær påmelding.
  • Fredag 16. oktober 1200-1400: Håndverks og entreprenørdagen-fagstolthet-seriøsitet-kvalitet og trygghet. Ordinær påmelding.

Vi arrangerer for øvrig 70 seminarer i perioden 14-17 oktober.  Se mer informasjon om programmet på byggreisdeg.no. Registrer deg med kode: brd2015 byggreisdeg.no for å få fri inngang.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Halvard Gavelstad
Adm. direktør

Praktisk informasjon

Sted: Lillestrøm
Dato: 13. oktober 2015 - 16. oktober 2015
Tid: kl.22:00 - kl.22:00