Building Smart konferansen

Se mer om programmet og påmelding her.

“Riktig informasjon til rett tid på rett sted”

Vi viser hvordan man gjør det og hvor utfordringene ligger

Påmelding kan gjøres her

Det jobbes fortsatt med programmet blant høydepunktene blir det: 

  • BIM for miljøsertifisering av bygg, Dr. Howard Jeffrey Skanska UK
  • BIM for behandling av sensitiv BIM informasjon, Statsbygg m.fl
  • BIM for samhandling mellom bygg og infrastruktur
  • Den papirløse bru - Tilgang til riktig informasjon på byggeplass - uten bruk av papir, Trafikverket og Skanska Sverige
  • Metode for implementering av BIM i bedrift, Antonio Ruivo Meireles, CEO, ndBIM

Vi deler halve dagen i tre spor som fokuserer på kursing i og foredrag om

  1. BIM for beslutningstakere
  2. Bruk av BIM til bygging
  3. Utveksling av BIM

Mer informasjon og program er under utarbeidelse og vil bli tilgjengelig i starten av 2014.

Praktisk informasjon

Sted: Radisson Oslo Airport
Dato: 24. april 2014
Tid: kl.06:30 - kl.15:00