Bransjetermometer uke 34

Første bransjetermometer etter sommeren. Vi sammenlikner tallene med uke 26. Det jobbes hardt i bedriftene for å holde hjulene i gang, og selv om enkelte indikatorer har en svak positiv endring, er det fremdeles en alvorlig situasjon hos mange av medlemsbedriftene.

Last ned Bransjetermometer uke 34 her (pdf)>>

Tidligere rapporter finner du på våre sider om Korona >>

Skille by og land?

For å avdekke om det potensielt var forskjeller i oppdragssituasjonen i urbane og rurale områder, skilte vi på disse i den første delen av undersøkelsen. Dessverre fikk vi inn alt for få svar fra dem som definerte seg som ikke-urbane til at tallene kan anses å være statistisk signifikante. Vi skiller derfor ikke på denne faktoren i tallene vi presenterer.  

Oppdragssituasjonen

Sammeliknet med siste måling før sommeren, holder antallet medlemmer som melder om normal drift seg noenlunde stabilt på ca. 60 %. Samtidig holder også antallet bedrifter som melder om at det er vanskelig å få inn nye oppdrag seg også relativt stabilt på nesten 30 %.

Bedrifter som melder om svært vanskelige forhold er også stabilt lav på noe over 2 %.

Dette bekrefter trenden før sommeren der man kan ane en, etter forholdene, positiv trend mot normalisering. Tiltak fra myndigheter og bransjeorganisasjoner kan se ut til å ha hatt en viss effekt. Likevel er det alvorlig at såpass mange bedrifter fortsatt melder om negativt avvikende drift i en eller annen form, og vi fortsetter å trykke på for økt fokus på kommunenes og statens bidrag.

Permitteringer og oppsigelser

Permitteringer ser også ut til å gå sakte nedover sammeliknet med før sommeren, fra 30 til 26 %. De fleste av disse har fortsatt permittert under 25 % av de ansatte. Neste undersøkelse vil vise om dette er en stødig trend eller ikke. 

Oppsigelser ligger stabilt på rundt 5 %.

Hvor jobber de ansatte?

Fordi landet sakte har åpnet opp igjen, fant vi det relevant å undersøke hvor de ansatte i våre medlemsbedrifter nå jobber fra, og trenden er tydelig: Langt de fleste er tilbake på kontorene sine. Antallet som melder at de fleste, eller alle, fortsatt jobber hjemmefra er på kun 9 %.

Det er grunn til å anta at dette i stor grad gjelder storbyer der man man fortsatt anbefaler å arbeide hjmemmefra dersom det er mulig. 

Erfaringene fra tiden der de fleste jobbet hjemmefra ser imidlertid ut til å være relativt positive. Over en tredjedel melder at de gjerne lar de ansatte fortsette å jobbe hjemmefra selv om det ikke lenger skulle være anbefalt av smittehensyn. Dette vitner om en godt digitalisert og tilpasningsdyktig bransje. 

Fremtidsutsiktene

Synet på fremtiden ser også ut til å gå i positiv retning. Der vi før spurte hva man tenkte om situasjonen til høsten, spør vi nå om vinteren. Omtrent 60 % melder at de vil komme seg tilbake til dit de var før korona. Rundt 25 % melder imidlertid at de sannsynligvis vil være svekket, og selv om dette er en nedgang sammeliknet med før sommeren, er det et signal vi må ta på alvor.   

I tillegg er det også en liten andel (rundt 1 %) som melder at de tror de må legge ned. For små kontorer er dette spesielt utfordrende.

Individuelle kommetarer

Fra kommentarene er det et tydelig presset marked når det kommer til pris, spesielt i offentlige oppdrag.

Mange peker også på innsats og tiltak på områder vi som forening allerede jobber med, så vi fortsetter med trykk på stat og kommune, motkonjunkturpolitikk og det å holde hjulene igang. 

Vi får også enkelte tilbakemeldinger på at undersøkelsen er negativt vinklet. Vi ser på hvordan dette eventuelt kan utjevnes. 

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene kommer til å fortsette å sende ut disse undersøkelsene. Kanskje ikke like hyppig som i vår, men dog med jevne mellomrom. Undersøkelsen går til daglige ledere hos våre medlemmer. Ved å holde undersøkelsen åpen over en litt lengre periode, samt at vi purrer på svar, klarer vi å holde antallet svar såpass høyt at tallene ses som representative. Vi håper dere alle fortsetter å svare når neste undersøkelse sendes ut om noen uker. Takk til alle som bidrar!

Undersøkelsen er selvsagt anonym. 

Relaterte saker


Mest leste saker