Bransjemøte med SVV og JBV

Arkitektbedriftenes administrende direktør Egil Skavang deltar på møte med Statens Vegvesen og Jernbaneverket.