Bransjemøte med SVV og JBV

Arkitektbedriftenes administrende direktør Egil Skavang deltar på møte med Statens Vegvesen og Jernbaneverket.

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 7. februar 2014
Tid: kl.11:00 - kl.15:00

Andre arrangementer