Børve Borchsenius Arkitekter AS

www.borveborchsenius.no
ihh@borveborchsenius.no
92445871
Besøk: Storgata 159, 3915 PORSGRUNN
Post: Storgata 159, 3915 PORSGRUNN
Medlemsnr.: 100116
Org.nr.: 910980246
Antall arkitekter: 23
Antall ansatte: 32
Daglig leder: Bård Havenstrøm Hansen
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering
  • Byggeledelse
  • Prosjektadministrasjon
  • Antikvarisk arbeid

Referanser

KVERNDALEN BO- OG DAGSENTER
Bo- og dagsenteret ligger sentralt plassert i Skien sentrum.
Tomten, som er et kvartal avgrenset av omkringliggende gater, har et begrenset areal, og ligger med et terrengfall på over to etasjer. Dette gir utfordringer i et bygg som skal være universelt utformet, ha tilgjengelighet for alle, samt inneha effektiv organisering og intern-kommunikasjon.
Dette er løst med en u-formet bygningskropp omkring et stor indre gårdsrom, en byhage.
Nybygg 14 300m², ferdigstilt høsten 2023
I samarbeid med KHR architecture AS

KONTORINTERIØR AT SKOG
Storgata 171-175 er det skapt tidsriktige lokaler tilpasset behov og med et interiør som passer med bygningens alder.
Interiørarbeider 2023

BREVIK CCS - VEDLIKEHOLDSSENTER NORCEM
Nytt vedlikeholdssenter for Norcem er en del av Brevik CCS-prosjektet for karbonfangst i sementfabrikken, videre transport med båt og lagring i deponier under havbunnen i Nordsjøen.
4000 m² - 2018 - 2024

PEC - POLYMER EXPLORATION CENTER
Polymer Exploration Center i Porsgrunn er et forskning- og testsenter for Norner AS, et globalt, markedsledende polymer-institutt for material- og plastindustrien. Prosjektet vil inneholde maskinhall, lager, diverse laboratoriearealer, testarealer og kontorplasser.
4 600 m² 2019-2022

MUSEUMSBYGG I BREKKEPARKEN, Skien
Vårt prosjekt "VEV - fortid møter fremtid" vant konkurransen om nytt museumsbygg for Telemark Museum i 2016
VEV er Telemark Museums nye portal inn til Brekkeparken i Skien. Byggets transparente foaje inviterer besøkende inn i parken, kafeen og utstillingene.
Nybygg 2 200 m² 2019 - 2021

BRATSBERGBRYGGE ØYA, Porsgrunn
En ny øy i elven foran den landbaserte bebyggelsen, der hvor elven gjør en buktning nedenfor Minneparken.
Øya være med på å danne nye, spesielle og interessante byrom i Porsgrunn sentrum. Med et nytt "elvetorg" - vannspeilet mellom Øya og den nåværende elvefronten, og bryggepromenade langs hele den nye Øy-fronten, vil prosjektet bidra til å underbygge Porsgrunns identitet som en levende elveby
Hele prosjektet inneholder 38 boliger fordelt på 2 bygg. Første byggetrinn omfatter 19 leiligheter, næringsareal og parkeringskjeller.

SKIEN FENGSEL, Rødmyr, Skien kommune 2015
Statsbygg – Utvidelse av fengselet med 80 plasser til 162 plasser.
Skisse- og forprosjekt
Nybygg: Aktivitetsarealer på 2 725 m² i tillegg til cellearealer på 1 950 m², totalt 4 675 m²

KLOSTERHAGEN, Skien 2015
Bygg 4 og 5, 56 leiligheter, 26 i hvert bygg, til sammen 8 578m²
Nybygg

TELEMARK FYLKESKOMMUNE 2014-2015
Regulering for tilrettelegging av boligområde på
nåværende videregående skole på Prestejordet.

Hjalmar Johansen videregående skole
regulering som legger til rette for utvidelse av skolen

110-SENTRAL, Skien kommune, 2013
ny 110-sentral i tilknytning til Skien Brannstasjon,
BTA 650 m² - samspillkontrakt

LOKALMEDISINSK SENTER, Sandefjord kommune 2015
Inneholder bl.a.
Lærings- og mestringssenter, undervisningstjenester med ferdighetssenter, frisklivsentral, legevakt med to døgnplasser,
helseavdeling med 37 døgnplasser, rehabiliteringssenter med treningsarealer og svømmebasseng
Bruttoareal: 11 360 m², hvorav ombygging 7 312 m² / nybygg 4 048 m².

BOK & BLUESHUSET,Notodden kommune 2014
Bibliotek, kino, livescene,blueseum,lydstudio,kulturskole
NYbygg:5050 m2
I samarbeid med Askim/Lantto Arkitekter AS

KLOSTERØYA VEST, Klosterøya Vest AS, Skien
Klosterøya transformeres fra å ha vært et industriområde til å bli et nytt boligområde i Skien Sentrum. Området har et utbyggingspotensiale på 300 - 400 boliger.
Første byggetrinn av Klosterøya Vest omfattet nybygget Rosmersholm og Bio-renseanlegget Stockmann, med 41 leiligheter som fordeler seg med hhv. 25 leiligheter i Rosmersholm og 16 leiligheter i Stockmann. Dette ble realisert i 2014

Andre byggetrinn av Klosterøya Vest består av tre bygg med i alt 76 leiligheter. Første salgstrinn består av to av bygningene; Brovik og Fosli som omfatter 46 leiligheter, fordelt på hhv. 28 leiligheter i Brovik og 18 i Fosli. Dette er under bygging i 2016 -17

Tredje byggetrinn er under prosjektering i 2016-2017

DRANGEDAL 10-ÅRIGE SKOLE 2013
Barneskole og kultursal
Nybygg:3940m²
Ombygging:2670m²

HEISTAD SKOLE, Porsgrunn 2013
Barneskole, passivhus
Nybygg:5300 m²

VICTORIAGÅRDEN, Skien 2012
Leilighetsbygg i Skien sentrum, 29 leiligheter over 6 etasjer
Nybygg: 5 200 m²

KRISESENTERET i Telemark, Skien kommune 2012
Passivhus
Nybygg:1590 m²

TILRETTELAGTE BOLIGER MARENSRO, Skien kommune 2012
Nybygg i 3 etasjer m/ delvis kjeller, 12 leiligheter hvorav 8 for multifunksjonshemmede, samt fellesarealer,
boder og carporter.
Nybygg: 2 680 m²

RHI Fusion Plant Porsgrunn, RHI Normag AS 2012
Produksjonshaller, kontrollromsdel
Bruttoareal: 10.000 m²

JOTUN Vindal, Sandefjord 2012
Ny malingfabrikk,produksjonsanlegg, kontorer, lager og tekniske anlegg
Nybygg:13000 m²

GULSET KIRKE, Skien kirkelige fellesråd
Nybygg: 2500 m²


Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arkitekthuset Kragerø AS (6 bilder)
Børve Borchsenius Arkitekter AS (8 bilder)
Norsjø Arkitekter SA (3 bilder)
SØR Arkitekter AS (8 bilder)