Børve Borchsenius Arkitekter AS

www.borveborchsenius.no
ihh@borveborchsenius.no
35 56 97 00
Besøk: Storgata 171
Post: Storgata 171, 3915 PORSGRUNN
Medlemsnr.: 100116
Org.nr.: 910980246
Antall arkitekter: 22
Antall ansatte: 31
Daglig leder: Jan Olav Horgmo
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 2/4/2019

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

MUSEUMSBYGG I BREKKEPARKEN, Skien
Vårt prosjekt "VEV - fortid møter fremtid" vant konkurransen om nytt museumsbygg for Telemark Museum i 2016

BRATSBERGBRYGGE ØYA, Porsgrunn
En ny øy i elven foran den landbaserte bebyggelsen, der hvor elven gjør en buktning nedenfor Minneparken.
Øya være med på å danne nye, spesielle og interessante byrom i Porsgrunn sentrum. Med et nytt "elvetorg" - vannspeilet mellom Øya og den nåværende elvefronten, og bryggepromenade langs hele den nye Øy-fronten, vil prosjektet bidra til å underbygge Porsgrunns identitet som en levende elveby
Hele prosjektet inneholder 38 boliger fordelt på 2 bygg. Første byggetrinn omfatter 19 leiligheter, næringsareal og parkeringskjeller.

SKIEN FENGSEL, Rødmyr, Skien kommune 2015
Statsbygg – Utvidelse av fengselet med 80 plasser til 162 plasser.
Skisse- og forprosjekt
Nybygg: Aktivitetsarealer på 2 725 m² i tillegg til cellearealer på 1 950 m², totalt 4 675 m²

KLOSTERHAGEN, Skien 2015
Bygg 4 og 5, 56 leiligheter, 26 i hvert bygg, til sammen 8 578m²
Nybygg

TELEMARK FYLKESKOMMUNE 2014-2015
Regulering for tilrettelegging av boligområde på
nåværende videregående skole på Prestejordet.

Hjalmar Johansen videregående skole
regulering som legger til rette for utvidelse av skolen

110-SENTRAL, Skien kommune, 2013
ny 110-sentral i tilknytning til Skien Brannstasjon,
BTA 650 m² - samspillkontrakt

LOKALMEDISINSK SENTER, Sandefjord kommune 2015
Inneholder bl.a.
Lærings- og mestringssenter, undervisningstjenester med ferdighetssenter, frisklivsentral, legevakt med to døgnplasser,
helseavdeling med 37 døgnplasser, rehabiliteringssenter med treningsarealer og svømmebasseng
Bruttoareal: 11 360 m², hvorav ombygging 7 312 m² / nybygg 4 048 m².

BOK & BLUESHUSET,Notodden kommune 2014
Bibliotek, kino, livescene,blueseum,lydstudio,kulturskole
NYbygg:5050 m2
I samarbeid med Askim/Lantto Arkitekter AS

KLOSTERØYA VEST, Klosterøya Vest AS, Skien
Klosterøya transformeres fra å ha vært et industriområde til å bli et nytt boligområde i Skien Sentrum. Området har et utbyggingspotensiale på 300 - 400 boliger.
Første byggetrinn av Klosterøya Vest omfattet nybygget Rosmersholm og Bio-renseanlegget Stockmann, med 41 leiligheter som fordeler seg med hhv. 25 leiligheter i Rosmersholm og 16 leiligheter i Stockmann. Dette ble realisert i 2014

Andre byggetrinn av Klosterøya Vest består av tre bygg med i alt 76 leiligheter. Første salgstrinn består av to av bygningene; Brovik og Fosli som omfatter 46 leiligheter, fordelt på hhv. 28 leiligheter i Brovik og 18 i Fosli. Dette er under bygging i 2016 -17

Tredje byggetrinn er under prosjektering i 2016-2017

DRANGEDAL 10-ÅRIGE SKOLE 2013
Barneskole og kultursal
Nybygg:3940m²
Ombygging:2670m²

HEISTAD SKOLE, Porsgrunn 2013
Barneskole, passivhus
Nybygg:5300 m²

VICTORIAGÅRDEN, Skien 2012
Leilighetsbygg i Skien sentrum, 29 leiligheter over 6 etasjer
Nybygg: 5 200 m²

KRISESENTERET i Telemark, Skien kommune 2012
Passivhus
Nybygg:1590 m²

TILRETTELAGTE BOLIGER MARENSRO, Skien kommune 2012
Nybygg i 3 etasjer m/ delvis kjeller, 12 leiligheter hvorav 8 for multifunksjonshemmede, samt fellesarealer,
boder og carporter.
Nybygg: 2 680 m²

RHI Fusion Plant Porsgrunn, RHI Normag AS 2012
Produksjonshaller, kontrollromsdel
Bruttoareal: 10.000 m²

JOTUN Vindal, Sandefjord 2012
Ny malingfabrikk,produksjonsanlegg, kontorer, lager og tekniske anlegg
Nybygg:13000 m²

GULSET KIRKE, Skien kirkelige fellesråd
Nybygg: 2500 m²


Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arkitekthuset Kragerø AS (6 bilder)
Børve Borchsenius Arkitekter AS (8 bilder)
Norsjø Arkitekter SA (3 bilder)
Søndergaard Rickfelt AS Sivilarkitekter (8 bilder)
Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan Grenland (1 bilder)