Boklansering - Hva er en god bolig? 1. mars

Krav til boligen har endret seg i takt med samfunnet. Er det likevel mulig å definere hva en god bolig er, basert på fortidens kunnskap og fremtidens behov? Prosjektleder i Arkitektbedriftene og tidligere president i NAL Ketil Moe er en av to forfattere.

Sivilarkitektene KETIL MOE og JOHAN-DITLEF MARTENs følger norsk boligutvikling fra de
første arbeiderboligene på slutten av 1600-tallet gjennom industrialiseringen på 1800-tallet,
den sosialdemokratiske æra med en aktiv Husbank, til den markedsstyrte boligpolitikken på
2000-tallet. De viser hvordan kvalitet ikke nødvendigvis følger historiens utvikling.


1. MARS KL. 14.30 – 16.00, CNS-salen i Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3, Oslo

PROGRAM:
Ketil Moe og Johan-Ditlef Martens: Hva er – og var – en god bolig? Når gikk det galt, og
hvorfor blir det verre?

Erling Dokk Holm: Viktige utfordringer for den fremtidige boligbyggingen i Norge

Samtale og debatt. Lett servering.

NASJONALMUSEETS BOLIGSATSING:
Kl. 16.00 åpner Nasjonalmuseet – Arkitektur den fornyede samlingsutstillingen «Boligideer»,
som er første del av museets boligsatsing i 2018. Gjennom modeller, tegninger og fotografier
viser utstillingen hvordan norske arkitekter har utforsket og utviklet nye boligideer,
boformer og boligområder de siste hundre år.

PÅMELDING
Lanseringen er gratis og åpent for alle. Men på grunn av begrenset plass,
må man melde seg på her:
https://www.eventbrite.co.uk/e/hva-er-en-god-bolig-boklansering-tickets-42676227746

Praktisk informasjon

Sted: Nasjonalmuseet for arkitektur, Oslo
Dato: 1. mars 2018
Tid: kl.14:30 - kl.16:00