Bjar Arkitekter as


post@bjararkitekter.no
69 34 34 60
Post: Bjølstad Brygge, 1671 FREDRIKSTAD
Medlemsnr.: 100019
Org.nr.: 880413732
Antall arkitekter: 2
Antall ansatte: 2
Daglig leder: Per Bjar
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 10/24/2016

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Utvikling Glommen Brygge
10.000 m2

Utvikling Glommen Brygge
10.000 m2

Fredrikstad jernbanestasjon
Tilbygg

Buskogen Barnehage

Stortorvet 4,6,8
Forretningsgård

Hytte Ulleberg, Saltnes

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Østavind Arkitekter AS (4 bilder)
PLUS ARKITEKTUR AS (8 bilder)
Stenseth Grimsrud Arkitekter AS (2 bilder)
Strategic Lab for Architecture and Building AS (5 bilder)
Bas arkitekter AS (8 bilder)