BIM-seminar i Tromsø 21. mai

BIM som garantist for god arkitektur? BIM-miniseminar i Tromsø.

Hvorfor interesserer så få arkitekter seg for BIM som teknologi og metode? BIM gir arkitekter en gylden mulighet til å innta den ledende rollen som koordinator i en viktig, tverrfaglig prosess. Denne prosessen er teknologidrevet, men inneholder i stor grad også muligheter til å påvirke viktige valg som absolutt påvirker prosjektutviklingen. Dette gir arkitekter en utvidet arena til å få gjennomslag for gode arkitektoniske løsninger med både teknologiske, formmessige og funksjonelle krav. Dessverre ser vi at alt for få arkitekter kjenner sin besøkelsestid og engasjerer seg i denne utviklingen.

Dette ønsker Arkitektbedriftenes BIM-utvalg å gjøre noe med, og inviterer til et mini-seminar om BIM 21. mai i Tromsø.

Seminaret er et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge og NAL.

PROGRAM 21. MAI – KL. 12.00 - 14.30
1. Velkommen

2. BuildingSMARTs rolle, arbeid og tverrfaglige brukerforum

3. BIM i skisseprosjekt og praktiske erfaringer fra BIM-prosesser

Arkitektbedriftenes BIM-utvalg presenterer arbeidet som gjøres for å definere omfanget av BIM-leveranser for skisseprosjekt.

Hvem skal levere hva, når og hvor mye inn i BIM-modeller?Utgangspunktet er det som kreves som beslutningsgrunnlag for å gå videre til forprosjekt. Alle ekstra behov fra oppdragsgiver prises som tilleggspakker, og vil fungere slik bilbransjen priser ekstrautstyr.
Dette arbeidet vil forankres gjennom buildingSMARTsom en omforent "standard". Prosessen blir dermed preakseptert av de største byggherrene, rådgivere og entreprenører og vil kunne fungere som kontraktsvedlegg. Det viktige for oss er at det er arkitektene som er først ute og definerer innholdet i prosessene før vi får uønskede krav tredd over oss.
Praktiske erfaringer fra BIM-prosesser

Arkitekten kan ofte litt om alt, noe som gir en unik posisjon til å styre BIM-prosesser. Samtidig krever dette teknologisk interesse og innsikt. Arkitektfaget blir mer spesialisert og en økt vilje til å satse på ny teknologi hos arkitekter er påkrevet - både gjennom skolene, kursing og systematisk etterutdanning. Teknologisk kunnskap gir innflytelse på flere arenaer og dermed større makt og gjennomslagskraft for arkitektrollen. Hvordan kommer vi hit?


Hva betyr BIM for arkitektens rolle? Det er liten tvil om at BIM betyr økt ressursbruk i prosjekteringsfasen. Vår utfordring blir å få riktig betalt for ekstrainnsatsen. Her er det viktig å synliggjøre den økte verdien en BIM har kontra ordinære tegninger for oppdragsgiver, som f.eks. færre feil på byggeplass, korrekte bestillinger, mer effektiv drift og bedre grunnlag for videre prosjektering. Vi må som bransje bli flinkere til å kreve riktig betalt for kompetansen og innsatsen, og BIM-utvalget ønsker å hjelpe til med å finne gode argumenter for dette. Her ønsker vi også innspill fra salen for å belyse så mange sider som mulig.
En sentral posisjonering i byggeprosessen fra tidlig fase kombinert med bedret økonomi for arkitektene gir dette oss en mulighet til å levere enda bedre arkitektur. På en slik måte vil en økt satsning på BIM gi arkitekter et langt sterkere fundament.

Arkitektbedriftenes BIM-utvalg ved arkitektene:

Kai Henning Simensen 4B, BIM-koordinator Folkehelseinstituttet
Morten Ræder, BIM-koordinator T2, Nordic Office of Architecture
Turi Heieraas, Norconsult – arkitektstudio, BIM-pioneer

Seminaret koster 750 kr for ikke-medlemmer, 500 kr for medlemmer. Avmelding senest tre dager før.

Praktisk informasjon

Sted: Scandic Ishavshotell, Fredrik Langes gate 2
Dato: 21. mai 2015
Tid: kl.10:00 - kl.12:30
Påmeldingsfrist: 18. mai 2015