Behold Byarkitekten i Bergen

En samlet arkitektstand i Norge, representert ved Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Norske
interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening
(NLA), Arkitektenes fagforbund (AFAG) og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ber om at Byrådet
beholder Byarkitekten i Bergen.

Som landsdekkende organisasjoner er vi svært opptatt av å formidle hva betydningen av bygde
omgivelser har for livskvalitet og økt verdiskapning i samfunnet.

Dersom satsingen på byarkitekten reduseres fremfor å videreutvikle rollen, er det en overhengende fare at for at byutviklingen i Bergen blir mindre helhetlig. Bergen blir mindre attraktiv for bergensere og for alle som besøker og bruker byen. Skal Bergen i fremtiden være en by og bo og arbeide i, må man tørre satse på god byutvikling og arkitektur. Dette har Bergen til nå gjort, blant annet med etableringen av Open house Bergen.

Evaluering av byarkitekten

Asplan Viak har på oppdrag fra Bergen kommune evaluert byarkitekten. Rapporten har en positiv konklusjon.

Den konkluderer med at Byarkitekten har bidratt til å løfte standarden for arkitektonisk utforming og byutvikling gjennom tiltak som arkitekturstrategien «Arkitektur », offentlig debatt om arkitektur, rådgiving og økt søkelys på bærekraft og kvalitet. Dette har igjen ført til økt oppmerksomhet om estetikk, funksjonalitet og bærekraft i prosjekter.

Les brevet til Bergens Byråd her

Relaterte saker


Mest leste saker