ASPLAN VIAK AS, KONGSBERG

www.asplanviak.no
kongsberg@asplanviak.no
41799417
Post: Dyrmyrgata 35, 3611 KONGSBERG
Medlemsnr.: 121295
Org.nr.: 910209205
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Margit Opsahl, Gruppeleder LANDSKAP
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Vannarrangement,Tønsbergtorg.Detaljprosjektering

Geilo stasjon/Geilovegen.Forprosjekt,utearealer

Smidsrød helsehus,formgiving av parkrom og utearealer

Vesletråkka,Kongsberg.Detaljprosjektering av byrom

Lekeplasser og boligfelt Gamlegrendåsen.Prosjektering av utearealer

Withsgate,Kongsberg.Detaljreguleringsplan,sentrumsboliger

DIVE- analyse for Bragernes.Kulturhistorisk stedsanalyse der vern vektes mot utvikling

Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde

Mulighetsstudie for utvikling av sentrum og handel i Rjukan.Innspill til kommunedelplan for Rjukan

Reguleringsplan for Norsk Bergverksmuseum.Nytt utstillings og sikkerhetsbygg i tilknytning til fredet og verneverdig bebyggelse

Bøsetra, Norefjell. Reguleringsplan for hotell- og utviklingsområde

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


annet format as (6 bilder)
Ljøterud Ødegård Kongsberg AS Arkitekter MNAL (15 bilder)
Solli Arkitekter AS (8 bilder)
Baus Arkitektur AS (4 bilder)