Arkitektur skaper verdi

Gratis webinar ved Prosjekt Norge, BAE-nettverket, fredag 8. mai, kl. 09:00 – 09:45. Dagens tema er «Arkitektur skaper verdi» ved Janeche Bull Borander, Arkitektbedriftene i Norge

 

Det vi bygger legger premisser for det samfunnet vi har og hvordan vi lever livene våre. God og målrettet arkitektur bidrar positivt på områder som helse, livskvalitet og klimahåndtering, noe som igjen gir økonomiske ringvirkninger. Miljøkrav kan gi uventede sosiale gevinster, og god estetisk og funksjonell utforming bidrar til økt produktivitet og fortjeneste.

Arkitektur må derfor utnyttes som et strategisk verktøy for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjekteksempler viser hvordan norsk arkitektur skaper verdier for oppdragsgivere, brukere og samfunn, og bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. 

Foredraget er på ca. 25 minutter, og det vil bli mulighet til å stille spørsmål til foredragsholder.

Foredraget vil bli holdt på norsk, og det vil bli gjort opptak av foredraget for senere publisering på Prosjekt Norge sin YouTube kanal https://www.youtube.com/channel/UCsJ3oDB9oNLwccwzyU25Pxw .

Følg webinaret her >>

Praktisk informasjon

Sted: https://www.prosjektnorge.no/event/webinar-arkitektur-skaper-verdi-borander/
Dato: 8. mai 2020
Tid: kl.09:00 - kl.09:45