Arkitektfirma Jon Vikøren AS

www.arkjv.no
post@arkjv.no
57 69 89 50
Besøk: Tomtebuvegen
Post: Tomtebuvegen, 6893 VIK I SOGN
Medlemsnr.: 100099
Org.nr.: 985589003
Antall arkitekter: 5
Antall ansatte: 5
Daglig leder: Lin Marie Vikøren
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 4/22/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Høgskulen i Sogn og Fjordane
Nybygg
4.700 m2. 1995

Vågåheimen sjukeheim, omsorgsbustader
og frivilligsentral.
Ombygging, tilbygg og nybygg.
4.900 m2 Ferdig 2008

Balestrand helsetun.
Ombygging og tilbygg.
3.100 m2. 2008

Voss sjukeheim.
Ombygging og utbygging.
7.000 m2 2008

Lalm oppvekstsenter
Nybygg og ombygging
700 m2. 2009

Vågå PU-bustader, Finntunet
Nybygg
1400 m2 2009

Vik fengsel,
nytt cellebygg og nytt servicebygg.
1800 m2. 2007 og 2009

Hylkjebakken Bufellesskap
Nybygg
1100 m2. 2010

Sognekraft, nytt kontorbygg
Nybygg
1.300 m2. 2011

Vanylven Helse og omsorgsenter
Nybygg og ombygging
5.400 m2. 2013

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arki Arkitektar AS (4 bilder)
Arkitektkontoret 4B A/S (2 bilder)
Salt Arkitekter AS (5 bilder)
Nordplan AS (8 bilder)
Xform as (8 bilder)