ARENA for innleie/ utleie av arkitekter

Markedet for arkitekttjenester er fortsatt uforutsigbart. Vi ber medlemmer om å fortsette å ta kontakt dersom de har over/underkapasitet av arbeidskraft. Vi formidler kontakt mellom medlemmene når vi finner overlappende behov.

Flere medlemmer tar kontakt med oss på grunn av overkapasitet i et uforutsigbart marked for arkitekttjenester. Samtidig vet vi at det også er bedrifter som har for lite kapasitet i forhold til oppgavene.
 
Som et bidrag til færrest mulige permitteringer tilbyr en midlertidig formidlingstjeneste til våre medlemsbedrifter for ut- og innleie av arkitekter .
 
Vi ber derfor om at både over- og underkapasitet meldes inn til oss, og vi vil formidle kontakt dere imellom når vi ser overlappende behov.
 
Meld behov til vår advokat Pål Øyvind Toft Larsson, e-post: juridisk@arkitektbedriftene.no 

Våre medlemmer finner cv-mal ved utleie/ innleie, som kan benyttes om ønskelig her https://lnkd.in/dzUv8KUP


Det er ikke nødvendig å oppgi personalia i første omgang.

Relaterte saker


Mest leste saker