Arbeidstilsynets samtykke

MAKS-søk ser etter piloter for å teste ny løsning

Har dere en søknad som krever Arbeidstilsynets samtykke? Meld dere som pilotbrukere og test den nye funksjonen der man kan få automatisk samtykke innen fem minutter. Arbeidstilsynet kommer nå med en ny heldigital versjon av sin søknad om samtykke. 

Søknaden består av en liste med preaksepterte løsninger. Er prosjektet innenfor disse, vil man i fremtiden få automatisk samtykke rett etter innsending av søknaden. Arbeidstilsynet kommer til å ta en manuell kontroll av de første hundre søknader, og deretter gå over til stikkprøver. 

Svarer man nei på noen spørsmål, sendes søknaden til manuell saksbehandling, slik man er vant til. Det anbefales å svare nei om man er i tvil om den prosjekterte løsningen er innenfor det preaksepterte, for å være sikker på at man ikke får samtykke på feil grunnlag.

MAKS-søk har nå implementert denne løsningen. Før en fullstendig lansering, ønsker både Arbeidstilsynet og vi å se på flere pilotprosjekter og sjekke at hele flyten fungerer som ønsket. Videre er vi opptatt av tilbakemelding fra våre brukere om løsningen er intuitiv og hjelpetekstene er tilstrekkelige og lette å forstå.

Hvis dere er interessert å være pilotbrukere, ta kontakt med maks@arkitektbedriftene.no. 
Projektene som er aktuelle som piloter bør helst sendes i løpet av de neste 1-2 ukene. 

Dere vil selvsagt få den oppfølging dere måtte behøve.

Send gjerne informasjon om hvilket prosjekt som kan være aktuelt, så vil dere få en lenke til ny versjon av Arbeidstilsynets samtykke for dette prosjektet. 

Relaterte saker


Mest leste saker