Arbeidslivsseminaret 2018

Med dette seminaret ønsker Grette å legge til rette for en møteplass hvor ledere og andre med personalansvar/HR-oppgaver, får anledning til faglig oppdatering innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer.

I år er det følgende temaer som vil bli behandlet
- Nyheter i arbeidsretten, herunder gjennomgang av nye lovbestemmelser, forskrifter og ikke minst rettspraksis
- Arbeidstid og reisetid
- Nedbemanning og ansiennitetsprinsippet 
- Norwegiansaken som skal behandles av Høyesterett og hvor spørsmålet ulike måte å tilknytte seg arbeidskraft skal prøves.

Grette starter det faglige innholdet kl. 12.30 og serverer tapas i deres toppetasje fra kl. 16.30. Det blir god anledning til uformell prat med deres arbeidsrettsspesialister og seminarets øvrige deltakere.

Halv pris for medlemmer av Arkitektbedriftene

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Advokatkontoret Grette, Filipstad brygge 2, Oslo
Dato: 13. september 2018
Tid: kl.12:30 - kl.16:30

Pris: Redusert pris, 1250 kr for medlemmer av Arkitektbedriftene