Å bestille og bli bestilt

Gode bestillinger er en forutsetning for å realisere byggeprosjekter med kvalitet. Kurset gir deg kompetanse om hva som må etterspørres og beskrives for sikre god arkitektonisk kvalitet og gode prosesser med oppdragsgiver og andre aktører i byggeprosjektet.

Les mer om og meld deg på kurset på NALs sider her.

Se film der vår kursholder Anette Søby Bakker utdyper her.

På kurset får du lære om:

  • AY 10 – en innføring i arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse
  • juridiske forhold knyttet til bestilling og kontrakter
  • rollene som bestiller og tilbudsskriver i byggeprosjekter
  • hvordan kontraktspartene kan kommunisere på en god måte
  • hvordan man best kan forholde seg til grenseoppgangen mellom de ulike fagene, feks arkitekt, interiørarkitekt.
  • eksempler fra arkitekter med lang erfaring

Kurset passer for alle aktører innen arkitekturfaget, samt bestillere av arkitekttjenester og kan bidra til å avklare grunnlag for kontrakt og dokumenter som skal leveres i arkitektoppdraget.

Som forberedelse til kurset anbefales at man setter seg inn i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, samt ”Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester” utgitt av Arkitektbedriftene. 

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, oppdragsgivere, offentlige og private og andre som bestiller arkitekttjenester. 

Kurset arrangeres i samarbeid med NAL og NIL.

Se hele programmet

Meld deg på her.

Illustrasjon: Lund Hagem arkitekter/Atelier Oslo

Praktisk informasjon

Sted: Josefines gate 34, Oslo
Dato: 19. november 2015
Tid: kl.08:00 - kl.15:00

Andre arrangementer

03.09.2024 Kompetanseløft i strategisk bærekraftr..