Rambøll Norge AS, Arkitektur og Plan Trondheim

www arkitektur.ramboll.no
trondheim@ramboll.no
73 84 11 03
Post: Mellommila 79, 7426 TRONDHEIM
Medlemsnr.: 121755
Org.nr.: 981402405
Antall arkitekter: 28
Antall ansatte: 32
Daglig leder: Siri Rørholt
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 4/22/2019

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

BUSP Haukeland Universitetssykehus,Bergen. Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin. Etappe1: 30000m2. Etappe 2: 36000 m2. (samarb. PKA Ark, KHR Ark)

UNN Tromsø. Ny sykehusfløy. (samarb. PKA Ark, KHR Ark)

UNN. PET-senter. (samarb. PKA Ark, KHR Ark)

St.Olav Hospital, Trondheim. Forsyningsbygg, rehab. 1902-bygget. (samarb. PKA Ark, KHR Ark)

Trondhjems Arbeiderforening. Tilbygg og ombygging. Kulturbygg.

Nedre Melhus Omsorgssenter - Buen

Den Nyapostoliske Kirke, Trondheim

Trondheim Økonomiske Høgskole.

Div. landskapsoppdrag

Div. plan, utredning og byutviklingsoppdrag.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Agraff Arkitektur AS (8 bilder)
ARC Arkitekter AS (8 bilder)
Arkiplan A/S (5 bilder)
Skylstad Arkitektur AS (8 bilder)
Arkitektene VIS-À-VIS AS (8 bilder)
KVADRAT arkitekter AS (4 bilder)
Bergersen Arkitekter AS (4 bilder)
EGGEN arkitekter as (8 bilder)
Kikimora arkitekter AS (4 bilder)
HUS arkitekter AS (4 bilder)
Lusparken Arkitekter AS (8 bilder)
PKA Arkitekter AS (6 bilder)
Pir II AS (8 bilder)
ROJO arkitekter AS (8 bilder)
Selberg Arkitekter AS (4 bilder)
Skibnes Arkitekter AS (8 bilder)
SØRLI ARKITEKTER AS (6 bilder)
Uddu Steinar Sivilarkitekt MNAL (6 bilder)
Øystein Thommesen AS (5 bilder)
Rambøll Norge AS, Arkitektur og Plan Trondheim (1 bilder)
Spark Studio AS (8 bilder)
Arkitekturfabrikken AS (8 bilder)
ASAS Arkitektur AS Fosen (3 bilder)