Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan Kristiansand

arkitektur.ramboll.no
kristiansand@ramboll.no
99 42 81 00
Besøk: Henrik Wergelands gate 29
Post: Postboks 116, 4662 KRISTIANSAND S
Medlemsnr.: 101209
Org.nr.: 879838622
Antall arkitekter: 9
Antall ansatte: 14
Daglig leder ikke satt
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 4/22/2019

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Industrihistorisk senter Ballastbrygga, Mandal. ARK

Kvartal 71, Kr.sand. Detaljregulering. ARK/PLAN

Marviksletta senterområde, Kr.sand. Detaljregulering av bydelssenter med næringsarealer og boliger. ARK/PLAN /LARK

Mulighetsstudier Marnardal kommune, Hægebostad kommune i forkant av planarbeid på overordnet nivå. AK/LARK

Dvergsnes B2-B3, boliger og friområder, Kr.sand. LARK/ARK

Marnarheimen, Marnardal. Omsorgshybler og eldresenter. ARK

Vestre Havn, Mulighetsstudie, Kr.sand. LARK

Fv 456 Vågsbygdveien, Kr.sand. Parsell Auglandsbukta-Flødemelka. LARK

Secret Garden, utomhusplan til bolig/næringsområde, Kr.sand. LARK

E39 Gartnerløkka - Gartnerløkka, Kr.sand. Konsekvensutredning og reguleringsplan under utarb. LARK

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


ASPLAN VIAK AS, KRISTIANSAND (6 bilder)
BASIS arkitekter AS (4 bilder)
ENO Arkitekter AS (5 bilder)
EGG arkitektur AS (4 bilder)
EGDASTREK AS (2 bilder)
Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan Kristiansand (1 bilder)
TBG Arkitekter AS (1 bilder)
Trollvegg Arkitektstudio AS (5 bilder)
Amtedal & Hansen Arkitektkontor as (1 bilder)